Toldregler

Hvad må jeg tage med gennem tolden?

På www.skat.dk finder du bl.a. regler for indførsel af alkohol, tobak samt aktuelle afgifter, når du rejser ind i Danmark.  

Kontakt det pågældende lands ambassade, hvis du har spørgsmål om indførsel af varer til andre lande end Danmark.

Vær opmærksom på, at de forskellige flyselskaber kan have yderligere regler og restriktioner.